kenthabergazetesi.com Haber Portalı Web Sitesi Kullanım ve Gizlilik Şartları

kenthabergazetesi.com Haber Portalı web sitesi’ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu sayfayı kullanılarak kenthabergazetesi.com Haber Portalı ‘a iletilen kişisel bilgilerin kullanılması, Gizlilik Politikası bölümünde düzenlenen koşullar ile mümkün olmaktadır Bu web sitesinin kenthabergazetesi.com Haber Portalı’na ait olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi kenthabergazetesi.com Haber Portalı na aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş olursunuz.

1.kenthabergazetesi.com Haber Portalı, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

2.İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İZMİR Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. kenthabergazetesi.com Haber Portalı’nın kullanıcısının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

3.kenthabergazetesi.com Haber Portalı web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmalara rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. kenthabergazetesi.com Haber Portalı ’nın web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir.

Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve kenthabergazetesi.com Haber Portalı ’nın web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı

kenthabergazetesi.com Haber Portalı işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. kenthabergazetesi.com Haber Portalı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Web Sayfalarına Link Verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, kenthabergazetesi.com Haber Portalı, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı kenthabergazetesi.com Haber Portalı dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı kenthabergazetesi.com Haber Portalı ’ndan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, kenthabergazetesi.com Haber Portalı bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. kenthabergazetesi.com Haber Portalı bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvaffakatine bağlayabileceği gibi, kenthabergazetesi.com Haber Portalı ’un uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

kenthabergazetesi.com Haber Portalı web Sitesi’nin sahibi kenthabergazetesi.com ‘dır. Bu sayfada bulunan program videoları, ses kayıtları, bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu kenthabergazetesi.com Haber Portalı’nın ya da kenthabergazetesi.com Haber Portalı’nın anlaşmalı olduğu yayıncı kuruluşların mülkiyetindedir. kenthabergazetesi.com Haber Portalı ’ndan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür program videosu, ses kaydı, veritabanı, web sitesi, yazılım kodu vb. unsurların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

kenthabergazetesi.com Haber Portalı, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

kenthabergazetesi.com Haber Portalı sitesinde kaynak gösterilerek sitede yayınlanan haberler kenthabergazetesi.comHaber Portalı sorumluluğunda olmayıp, kaynak gösterilen kuruluşa ya da yayıncıya aittir.

kenthabergazetesi.com Haber Portalı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile kenthabergazetesi.com Haber Portalı ’un kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.